Now showing items 1-1 of 1

  • Tepelné zpracování principem odporového žíhání. 

    Špičková, Petra
    Projekt vypracovaný v bakalářském studiu B 2307 rozebírá teorii tepelné-ho zpracování jako takového a odporové žíhání, především dle technologie fir-my Heatmasters. Jsou uvedeny i příklady z jiných firem včetně předložené ...