Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba alternativních pelet 

    Janíček, Jakub
    Tato bakalářská práce obsahuje a podává přehled možných technologií na výrobu pelet a briket. Důraz je kladen na technologii pro zpracování biomasy za účelem dalšího využití. Snadné využití biomasy je podmíněno homogenizací ...