Now showing items 1-1 of 1

  • Lineární posuvové soustavy ve stavbě obráběcích strojů 

    Kolaja, Radim
    Bakalářská práce se zabývá podrobným popisem a rozdělením konstrukčních prvků stavby lineárních posuvových soustav, které jsou důležitým článkem ve stavbě obráběcích strojů ve výrobním procesu. Rozebírá jednotlivé aplikované ...