Now showing items 1-2 of 2

  • Fotovoltaické systémy pro panelový dům 

    Krška, Lukáš
    Cílem této práce je seznámení s fotovoltaickými systémy pro panelový dům a nalézt řešení, jak je aplikovat. Práce se zabývá historií fotovoltaiky, zaměřením na přírodní podmínky týkající se České republiky a stručným popisem ...
  • Fotovoltaické systémy, jako alternativní zdroj elektrické energie 

    Floková, Kateřina
    Bakalářská práce se zabývá procesem získávání elektrické energie ze slunečního záření. V úvodu je poukázáno na význam výroby energie z obnovitelných zdrojů a na tendence ve vývoji fotovoltaických systémů. Vlastní práce ...