Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza zařízení pro galvanizovny 

    Janda, Tomáš
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu jednotlivých galvanických zařízení, na operace a technologie v nich prováděné. Taktéž obsahuje popis řídicích systémů galvanických linek a seznam norem používaných v povrchových úpravách.