Now showing items 1-1 of 1

  • Deskripce ložisek pro rotační pohyb 

    Sedlák, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí ložisek pro rotační pohyb se zaměřením na ložiska valivá. Je zde popsáno rozdělení valivých ložisek, jejich výhody a nevýhody, výběr, trvanlivost a výpočet. V závěru práce jsou ...