Now showing items 1-1 of 1

  • Kalibrace snímačů teplot 

    Záboj, Jakub
    V bakalářské práci je popsán vliv změny teploty na fyzikální vlastnosti látek a materiálů. Historický vývoj teploměrů a měření teploty, který vedl k zavedení jednotné teplotní stupnice. Je zde vytvořen přehled sou-časných ...