Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce přípravku s využitím metod Rapid Prototyping 

    Mikulenka, Martin
    Tato bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby modelu vyrobené procesem rapid prototyping. U každé z techto metod jsou popsány její výhody a nevýhody. Součástí této práce je rovnež postup konstrukce přípravku pro ...