Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování lokálních plazmonových rezonancí 

    Dvořák, Petr
    Tato práce je věnována plasmonovým rezonančním systémům. V první části se zabývá analytickým a numerickým popisem chování povrchových plazmonových polaritonů na kovových anténkách v blízkosti rohu. Druhá část této práce ...