Now showing items 1-2 of 2

  • Jednostupňová parní turbina 

    Hrnčířová, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednostupňové parní turbíny určené do redukční stanice teplárenského oběhu. Zapojení točivé redukce je voleno, aby byla dostatečně využívána energie páry. Pro zadané parametry byla ...
  • Tepelné výměníky a problematika jejich zanášení 

    Ostrezi, Jakub
    Cílem této práce je rozdělení a schématické znázornění jednotlivých typů tepelných výměníků. Popsány jsou příčiny jejich zanášení, problematická místa, monitorování zanášení a možnosti snížení jeho rychlosti. Práce obsahuje ...