Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh automatizovaného pracoviště pro skládání výrobků 

    Rusnák, Jakub
    Tato práce se zabývá konstrukčním řešením části automatizovaného praco-viště, konkrétně manipulátoru na přeložkový papír. V první části práce popsáno pracoviště. Následuje návrh konstrukce efektoru, manipulátoru a pohonů. ...