Now showing items 1-1 of 1

  • Metoda nejmenších čtverců v identifikaci dynamických systémů 

    Matějka, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá popisem metody nejmenších čtverců a její aplikací v identifikaci dynamických systémů. Předkládá matematické odvození metody nejmenších čtverců a teoretické základy experimentální identifikace ...