Now showing items 1-1 of 1

  • Certifikace shody podle ČSN EN ISO 9001:2001 

    Poláčková, Kateřina
    Bakalářská práce obsahuje základní informace o technické normě ČSN EN ISO 9001:2001. Popisuje základní požadavky na činnosti, které mají zabezpečit funkčnost a efektivnost systému managementu jakosti a tím docílit spokojenosti ...