Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Fabík, Pavel
  FABÍK Pavel: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00, předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu s otvory – dílce z ocelového plechu ...
 • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

  Kulenda, Martin
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o nekonvenčních způsobech dělení materiálů. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálů laserem, plazmou, vodním ...
 • Srovnání enviromentálních aspektů různých nekonvenčních technologií obrábění. 

  Muzikant, Dušan
  Tato práce se zabývá možným dopadem nekonvenčních metod obrábění na životní prostředí a lidský organismus. V první části této práce je popsána charakteristika a princip činnosti jednotlivých metod. Ve druhé části jsou ...
 • Vývoj svařování ve stavbě lodí 

  Urban, Václav
  Práce se zabývá metodami svařování ve stavbě lodí, shrnuje základní používané metody svařování jako SAW, MAG, MIG, TIG, laser, Laser-Hybrid. Popisuje vlastnosti svařovaných materiálů. Speciálně pak materiály HY80 a HY100. ...