Now showing items 1-1 of 1

  • Přehled metod léčby arteriálních výdutí 

    Holubář, Oldřich
    Cíli této bakalářské práce je vytvoření přehledu o typech arteriálních výdutí, místech jejich nejčastějšího výskytu, možnostech jejich léčby a o technických prostředcích a zařízeních využívaných k jejich léčbě.