Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace Voroného diagramů v plánování dráhy robotu 

    Chaloupka, Luděk
    Tato bakalářská práce je zaměřena na tématiku plánování dráhy robotu. Stěžejním problémem je pohyb bezrozměrného (tj. bodového) robotu, bez omezení pohybu a ve scéně s nepohyblivými překážkami (též bodovými). Součástí práce ...