Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti zatěžování kontaktu v tribologickém simulátoru. 

    Brada, Karel
    V bakalářské práci byly rozebrány různé druhy zatěžování používané významnými autory v průběhu druhé poloviny dvacátého století při experimentálním výzkumu elastohydrodynamického mazání. Postupně byla popsána zatěžování ...