Show simple item record

Bismuth Low Temperature Solder Pastes

dc.contributor.advisorStarý, Jiřícs
dc.contributor.authorHájka, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:54:47Z
dc.date.available2022-06-15T07:54:47Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHÁJKA, J. Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142332cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205602
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá nízkoteplotními pájecími pastami s různým obsahem bismutu a aditiv. Zaměřuje se na materiálové, procesní a environmentální vlivy, které ovlivňují spolehlivost pájeného spoje. V praktické části se zkoumá vliv izotermického stárnutí a teplotního cyklování na mechanické vlastnosti pájených spojů tvořených eutektickou slitinou cín bismut. Dále jsou srovnávány bismutové pájecí pasty s pastami s aditivy (nanočástice TiO2) a se slitinou SAC305. Na měřícím zařízení jsou provedeny technické úpravy za účelem zvýšení přesnosti měření.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with low-temperature solder pastes with different bismuth content. It focuses on material, process and environmental influences that affect the reliability of the soldered joint. The practical part investigates the effect of isothermal aging and thermal cycling on the mechanical properties of solder joints formed by an eutectic tin-bismuth alloy. Furthermore, tin-bismuth solder pastes are compared to pastes with additives (TiO2 nanoparticles) and to SAC305 alloy. Technical adjustments are made to the measuring device in order to increase the accuracy of the measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDPScs
dc.subjectBiSncs
dc.subjectSMDcs
dc.subjectpájení přetavenímcs
dc.subjecttestovací metodycs
dc.subjectPCBen
dc.subjectBiSnen
dc.subjectSMDen
dc.subjectreflow solderingen
dc.subjecttest methoden
dc.titleNízkoteplotní bizmutové pájecí pastycs
dc.title.alternativeBismuth Low Temperature Solder Pastesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-12:16:32cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142332en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:54:47en
sync.item.modts2022.06.15 08:20:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZatloukal, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Jaššo (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1. Jakým směrem působila síla po úpravě držáku? Jakým směrem je střih? 2. Z čeho a jak je trhačka vytvořena?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMikroelektronika a technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record