Show simple item record

Analysis of liquid electrolyte electrical parameters using impedance spectroscopy

dc.contributor.advisorHavránek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorBrabenec, Josefcs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:55:06Z
dc.date.available2022-06-15T07:55:06Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationBRABENEC, J. Analýza elektrických parametrů kapalného elektrolytu pomocí impedanční spektroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142681cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205658
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá impedanční spektroskopií elektrochemických systémů, zejména kapalných elektrolytů. Metoda impedanční spektroskopie se hojně využívá k popisu elektrochemických článků, baterií a elektrolytů z důvodu diagnostiky v širokém spektru frekvencí. V práci jsou představeny hlavní typy zobrazování impedancí v komplexní a frekvenční rovině, a také základní informace o používaných měřicích metodách a metodách pro impedanční analýzu impedance. Stěžejní část práce byla tvorba SW pro automatizované měření impedancí a odhad parametrů náhradního obvodu pomocí základních a specializovaných obvodových prvků. K aplikaci bylo připraveno pracoviště s vyrobenými elektrodami pro měření kapalných elektrolytů. Funkčnost aplikace byla ověřena při reálných měřeních různě koncentrovaných vodných roztoků se solí. Správnost odhadovaných parametrů náhradního obvodu byla ověřena na změřených jednoduchých obvodech zapojených ze základních obvodových prvků a pomocí komerčně používané aplikace ZView.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with impedance spectroscopy of electrochemical systems, especially liquid electrolytes. The method of impedance spectroscopy is widely used to describe electrochemical cells, batteries and electrolytes for diagnostic purposes over a wide range of frequencies. This thesis presents the main types of impedance imaging in the complex and frequency domain, as well as basic information on the measurement methods used and the methods for impedance analysis. The main part of the thesis was the development of software for automated impedance measurements and estimation of equivalent circuit parameters using basic and specialized circuit elements. A workplace with fabricated electrodes for liquid electrolyte measurements was prepared for the application. The functionality of the application was verified by real measurements of different concentrations of water and salt solutions. The validity of the estimated equivalent circuit parameters was verified on measured simple circuits connected from basic circuit elements and was also verified using the commercially used ZView software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrochemická impedanční spektroskopiecs
dc.subjectEIScs
dc.subjectimpedancecs
dc.subjectmodely impedancícs
dc.subjectmetody měřenícs
dc.subjectimpedanční analyzátorcs
dc.subjectLRC metrcs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectElectrochemical impedance spectroscopyen
dc.subjectEISen
dc.subjectimpedanceen
dc.subjectimpedance modelsen
dc.subjectmeasurement methodsen
dc.subjectimpedance analyzeren
dc.subjectLRC meteren
dc.subjectLabVIEWen
dc.titleAnalýza elektrických parametrů kapalného elektrolytu pomocí impedanční spektroskopiecs
dc.title.alternativeAnalysis of liquid electrolyte electrical parameters using impedance spectroscopyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-10:54:15cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142681en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:55:06en
sync.item.modts2022.06.15 08:19:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePikula, Stanislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na následující dotazy: - V případě dostupnosti ovladačů pro všechny tři přístroje uvedené v kapitole 2.2., jaký z přístrojů by byl pro impedanční spektroskopii nejvhodnější - Jak se řešila poréznost držáků elektrod vzhledem k použití při různých experimentech? - Dotaz na průběhy v grafu impedanční spektroskopii - Diskuze nad náhradním modelem. - Jakým způsobem byla měřena koncentrace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record