Show simple item record

Design of City E-Bike

dc.contributor.advisorKřenek, Ladislavcs
dc.contributor.authorRůčka, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-15T07:56:41Z
dc.date.available2022-06-15T07:56:41Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationRŮČKA, J. Design městského elektrokola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140283cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205701
dc.description.abstractDopravní situace ve městech se každým dnem zhoršuje. Neustále roste počet automobilů, které jeho infrastruktura nezvládá pojmout. Jako téma pro tuto práci byl zvolen design městského elektrokola s cílem analyzovat problematické stránky produktu a prostředí, ve kterém je využíván, a pokusit se je vyřešit. Proto finální design primárně respektuje uživatele a jeho potřeby. Splňuje jednotlivé ergonomické a technické parametry. Vyladění elektrokola do posledních detailů zlepšuje komfort a bezpečnost při jízdě. Díky vhodné integraci světelných prvků přímo do jednotlivých částí elektrokola bylo dosaženo dostatečného množství osvětlení. Elektrokolo umožňuje upozornit na změnu směru jízdy pomocí světelných signálů. Pro elektrokolo byl navržen také úložný prostor, který umožňuje převoz menších předmětů. Tato práce přináší nový pohled na městské elektrokolo. Ukazuje, jak lze přistupovat k jeho jednotlivým částem a pracovat s různými praktickými doplňky. Nastiňuje také, jak by mohlo být elektrokolo propojeno s chytrým telefonem s cílem zpříjemnit uživateli jeho použití.cs
dc.description.abstractThe traffic situation in cities is getting worse every day. The number of cars that its infrastructure cannot accommodate is constantly growing. The design of an urban electric bicycle was chosen as the topic for this thesis in order to analyse the problematic aspects of the product and the environment in which it is used and try to solve them. Therefore, the final design primarily respects the user and their needs. It meets the individual ergonomic and technical parameters. The refinement of the e-bike to the last detail improves comfort and safety during riding. Thanks to the appropriate integration of lighting elements directly into the individual parts of the e-bike, a sufficient amount of illumination has been achieved. The e-bike allows its user to use light signals while changing directions. A storage space has also been designed for the e-bike, which allows smaller items to be carried. This thesis brings a new perspective to the urban electric bicycle. It shows how its different parts can be approached and how to work with different practical accessories. It also outlines how an e-bike could be connected to a smartphone in order to make its use more pleasant for the user.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectměstské elektrokolocs
dc.subjectmikromobilitacs
dc.subjectcyklistikacs
dc.subjectměstské prostředícs
dc.subjectdesigncs
dc.subjecturban e-bikeen
dc.subjectmicromobilityen
dc.subjectcyclingen
dc.subjecturban environmenten
dc.subjectdesignen
dc.titleDesign městského elektrokolacs
dc.title.alternativeDesign of City E-Bikeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-16:08:09cs
thesis.disciplinePrůmyslový design ve strojírenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:56:41en
sync.item.modts2022.06.15 08:17:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSurman, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. MgA. Martin Surman, ArtD. (člen) MgA. David Karásek (člen) doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (člen) Ing. David John (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. doc. MgA. Martin Surman, ArtD. 1. Jak je technicky vyřešeno výškové nastavení sedla? zodpovězeno 2. Proč není zakrytováno zadní kolo? zodpovězeno Otázky členů komise: 1. MgA. David Karásek- Je konstrukce dostatečně pevná, nedošlo by k prasknutí rámu? zodpovězeno 2. MgA. David Karásek- Jsou řídítka stavitelná?- zodpovězeno 3. doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.- Nebylo vhodné řešit i přenastavovací prvky?- nezodpovězeno 4. MgA. David Karásek- Nebylo vhodné navýšit úložné prostory například předního koše?- zodpovězeno 5. prof. Ing. Martin Hartl, Ph. D.- Jaká bude cena kola?- zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record