Show simple item record

Control of careless heating of honeys using HPLC and MAS techniques

dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorRadvanová, Terezacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:06Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:06Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationRADVANOVÁ, T. Kontrola nešetrného zahřívání medů pomocí technik HPLC a MAS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139249cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205720
dc.description.abstractMed je oblíbenou přírodní potravinou. Tekutý med bez známky krystalizace je na trhu mnohem žádanější, proto se podrobuje tepelnému ošetření, aby došlo k rozpuštění vytvořených krystalů. Vystavení medu vysokým teplotám může způsobit chemické změny látek obsažených v medu a vznik nežádoucích reakčních produktů. Zahříváním medu v něm může vznikat 5-hydroxymethylfurfural a dochází ke snižování aktivity enzymu diastázy. V této bakalářské práci byl v 11 medech sledován obsah 5-hydroxymethylfurfuralu pomocí techniky HPLC-MS a aktivita enzymu diastázy pomocí komerční metody Phadebas s následnou analýzou pomocí MAS. Analýzou byl zjištěn nadlimitní obsah 5-hydroxymethylfurfuralu v 5 vzorcích medu a 1 vzorek nesplnil požadavek na minimální aktivitu enzymu diastázy. Obsah 5-hydroxymethylfurfuralu v medu dobře koreloval s hodnotou aktivity diastázy (r = 0,612).cs
dc.description.abstractHoney is a popular natural food. Liquid honey without any trace of crystalization is much more desirable. Therefore, honey undergoes heat treatment to dissolve formed crystals. Exposure to high temperetures can cause chemical changes of honey components and formation of undesirable reaction products. When honey is heated 5-hydroxymethylfurfural can be formed and activity of enzyme diastase lowers. In this bachelor thesis, 5-hydroxymethylfurfural content was analyzed by HPLC-MS and activity of enzyme diastase was determined with commercial Phadebas method followed by MAS in 11 honey samples. Analysis determined 5 honey samples with above the limit content of 5-hydroxymethylfurfural and 1 sample with insufficient diastase activity. 5-hydroxymethylfurfural content in honey correlated well with diastase activity values (r = 0,612).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmedcs
dc.subjectdiastázacs
dc.subjectdiastáza v meducs
dc.subjectPhadebascs
dc.subject5-hydroxymethylfurfuralcs
dc.subjectHMFcs
dc.subjecthoneyen
dc.subjectdiastaseen
dc.subjecthoney diastaseen
dc.subjectPhadebasen
dc.subject5-hydroxymethylfurfuralen
dc.subjectHMFen
dc.titleKontrola nešetrného zahřívání medů pomocí technik HPLC a MAScs
dc.title.alternativeControl of careless heating of honeys using HPLC and MAS techniquesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-13:47:10cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139249en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:06en
sync.item.modts2022.06.16 08:16:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePunčochářová, Lenkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jak podle Vás souvisí nízká aktivita diastáze a vyšší koncentrace hydroxymethylfurfuralu? Uvádíte termín starší med, mohla byste tento pojem objasnit? prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. Je diastáza pouze teplotní marker nebo má i technologický či senzorický význam? doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. Jak jste vypočítala statistické odchylky? Jak byly provedeny replikáty? doc. RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. Jaké látky se vyskytují v medu jako kontaminující? Stanovují se v medu také pesticidy či antibiotika? Studentka výborně odpověděla na všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuse k dané problematice vzneseny. V diskusi studentka prokázala výbornou orientaci v dané problematice. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Studentka prokázala nejen výborné odborné znalosti, ale i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record