Show simple item record

Properties of current signals in nanopore sequencing

dc.contributor.advisorSedlář, Karelcs
dc.contributor.authorPlocková, Veronikacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:11Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:11Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPLOCKOVÁ, V. Vlastnosti proudových signálů při sekvenaci nanopórem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142079cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205748
dc.description.abstractTechnologie Oxford Nanopore přinesly novou a revoluční technologii v oblasti sekvenování DNA. Jejich sekvenační zařízení měří změny elektrického proudu protékajícího póry spolu s DNA. Tato práce si klade za cíl popsat rozdíly mezi nezpracovanými signály produkovanými různými sekvenačními soupravami a průtokovými komůrkami při sekvenování několika různých bakterií. K analýze různých statistických parametrů, které by byly vhodné pro popis signálů získaných z nanopórů, byly použity dva soubory dat kombinující pět různých organismů, dva sekvenační kity a dva typy průtokových kyvet. Následně byly vzorky klasifikovány pomocí algoritmu k-means a výsledky byly diskutovány.cs
dc.description.abstractOxford Nanopore technologies brought new and revolutionary technology in the field of DNA sequencing. Their sequencing device measures changes in the electric current flowing through pores together with DNA. This work aims to describe differences between raw signals produced by various sequencing kits and sequencing flowcells while sequencing several different bacteria. Two datasets combining five different organisms, two sequencing kits, and two types of flowcells were used to analyze various statistical parameters that would be suitable for the description of current signals gathered from nanopores. Finally, the samples were classified using the k-means algorithm and the results were discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProudové signálycs
dc.subjectOxford Nanopore Technologiescs
dc.subjectsekvenovánícs
dc.subjectfylogenetická analýzacs
dc.subjectstatistické parametrycs
dc.subjectk-meanscs
dc.subjectCurrent signalsen
dc.subjectOxford Nanopore Technologiesen
dc.subjectsequencingen
dc.subjectphylogenetic analysisen
dc.subjectstatistical parametersen
dc.subjectk-means.en
dc.titleVlastnosti proudových signálů při sekvenaci nanopóremcs
dc.title.alternativeProperties of current signals in nanopore sequencingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-14:42:41cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142079en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:11en
sync.item.modts2022.06.16 08:18:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNykrýnová, Markétacs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeMUDr. Marie Nováková, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Oponent položil otázky: V práci je uvedeno, že ze souborů FAST5 a FASTQ byla vyextrahována data, která měla stejné ID čtení. Jak jste to udělala? Jak byly získané basecallované sekvence 16s rRNA? Ing. Sekora položil otázku, co znamená slovní spojení "surový proud"? Jak docílíte toho, aby proud nebyl surový? Ing. Ronzhina položila otázku, na jaké příznaky byly aplikovány statistické testy? Čím jsou způsobeny odlehlé hodnoty a jak jste s nimi pracovala? Jsou p-hodnoty v práci uvedeny dostatečně přesně? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record