Show simple item record

Software for visualization and processing of volumetric data

dc.contributor.advisorHarabiš, Vratislavcs
dc.contributor.authorViktorínová, Michaelacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:12Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:12Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationVIKTORÍNOVÁ, M. Program pro zobrazení a práci s objemovými daty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142088cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205757
dc.description.abstractPráce souhrnně popisuje možnosti zobrazení objemových dat. Blíže se věnuje skalárnímu typu objemových algoritmů, který následně dělí na techniky nepřímého a přímého zobrazení objemových dat. Z nepřímých technik přibližuje metodu Marching Cubes. Přímé techniky dále člení na algoritmy triviální a pokročilé. V praktické části popisuje návrh, implementaci a vyhodnocení funkčnosti programu, jenž využívá právě triviálních metod. Celkové hodnocení je složeno z dílčích hodnocení výpočetní náročnosti, zatížení paměti a kvality výsledného zobrazení za použití různých metod a druhů vstupních objemových dat.cs
dc.description.abstractThe work summarizes the possibilities of volume data displaying. It deals with the scalar type of volume algorithms, which are then divided into techniques of indirect and direct rendering of volume data. From indirect techniques the Marching Cubes method is mentioned. Direct techniques are further divided into trivial and advanced algorithms. The practical part describes the design, implementation and evaluation of the functionality of implemented program that uses trivial methods. The overall evaluation consists of partial evaluations of the computational complexity, the memory load and the quality of final rendering while using different methods and types of input volume data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVolumetrická datacs
dc.subjectalgoritmy zobrazující objemcs
dc.subjectprojekce maximální intenzitycs
dc.subjectprojekce zprůměrované intenzitycs
dc.subjectprojekce nejbližších cévcs
dc.subjectpředzpracovánícs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectJupyter Notebookcs
dc.subjectVolumetric dataen
dc.subjectvolume rendering algorithmsen
dc.subjectMaximum Intensity Projectionen
dc.subjectAverage Intensity Projectionen
dc.subjectClosest Vessel Projectionen
dc.subjectpre-processingen
dc.subjectPythonen
dc.subjectJupyter Notebooken
dc.titleProgram pro zobrazení a práci s objemovými datycs
dc.title.alternativeSoftware for visualization and processing of volumetric dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-13:48:09cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142088en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:12en
sync.item.modts2022.06.16 08:13:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJakubíček, Romancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeMUDr. Marie Nováková, Ph.D. (předseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lamoš, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Oponent položil otázku: bylo by možné do nástroje implementovat možnost nastavení rozsahu úhlů projekcí, případně kroků? Jak obtížná by byla implementace? Na obrázku 7.8 u ukázek AIP je pozorovatelné přesvícení snímků s nižším kontrastem v zájmovém dynamickém rozsahu. Bylo by možné nějakým způsobem tyto obrázky upravit a prezentovat lépe? Studentka obhájila bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record