Show simple item record

PPG-based analysis of heart rate variability

dc.contributor.advisorRonzhina, Marinacs
dc.contributor.authorZachar, Erikcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:12Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:12Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationZACHAR, E. Analýza variability srdečního rytmu s využitím PPG záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142089cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205758
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis is focused on heart rate variability and its analysis using PPG records. This thesis describes, explains and compares methods of measuring heart rate using electrocardiographic (ECG) and photoplethysmographic (PPG) recordings. In the beginning of thesis, the theory of the cardiovascular system, heart rate variability and acquaintance with the measurement of ECG recordings is described. At the end of the theoretical part, the measurement of PPG records is explained with the possibilities of their subsequent processing for HRV analysis. The practical part deals with data acquisition on volunteers, later the design of an algorithm for signal preprocessing, calculation of selected HRV parameters and finally statistical evaluation of success and discussion of results.cs
dc.description.abstractHRV, PPG, simultaneous measurement, HRV analysis, daily activities, ECG, deviation detection, respiratory curveen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBakalárska práca je zameraná na variabilitu srdcového rytmu a jej analýzu za pomoci PPG záznamov. V práci sú popísanécs
dc.subjectvysvetlené a porovnané metódy merania tepovej frekvencie s použitím elektrokardiografických (EKG) a fotopletyzmografických (PPG) záznamov. V úvode práce je popísaná teória kardiovaskulárneho systémucs
dc.subjectvariabilita srdcového rytmu a zoznámenie s meraním EKG záznamov. Na konci teoretickej časti je vysvetlené meranie PPG záznamov s možnosťami ich následného spracovania pre analýzu HRV. Praktická časť sa venuje snímaniu dát na dobrovoľníkochcs
dc.subjectneskôr návrhu algoritmu pre predspracovanie signálovcs
dc.subjectvýpočet vybraných parametrov HRV a nakoniec štatistickému vyhodnoteniu úspešnosti a diskusií výsledkov.cs
dc.subjectHRVen
dc.subjectPPGen
dc.subjectsimultánne meranieen
dc.subjectanalýza HRVen
dc.subjectdenné aktivityen
dc.subjectEKGen
dc.subjectdetekcia výchylieken
dc.subjectdychová krivkaen
dc.titleAnalýza variability srdečního rytmu s využitím PPG záznamůcs
dc.title.alternativePPG-based analysis of heart rate variabilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-11:07:00cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142089en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:12en
sync.item.modts2022.06.16 08:16:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠaclová, Luciecs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Králík (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář se ptá jestli je vhodné využití krabicovách grafů pro vizualizaci výsledků. Ing. Němcová se ptá jak a proč se odstraňovaly extrémy v signálu? Proč byly zvoleny dané filtry? Nemohl se odstranit užitečný signál? Jaké jsou parametry funkce findpeaks? Proč je odstranění extrémů i po filtraci a umocnění? Proč jste použil horní propust a pásmovou propust? Vadilo by kdyby nebyla použita horní propust? Ovlivňuje vzorkovací frekvence HRV analýzu? Student neobhájil bakalářskou práci. Komise shledala zásadní nedostatky v předzpracování dat a způsobu jejich vyhodnocení, které navrhujeme přepracovatcs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record