Show simple item record

Comparative and phylogenetic analysis of viruses in the University Hospital Brno

dc.contributor.advisorNykrýnová, Markétacs
dc.contributor.authorŠvestková, Terezacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:14Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:14Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŠVESTKOVÁ, T. Komparativní a fylogenetická analýza virů ve FN Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205761
dc.description.abstractPráce je věnovaná koronaviru SARs-CoV-2 souvisejícím s těžkým akutním respiračním syndromem, který byl poprvé prokázán v roce 2019. Tento koronavirus zapříčinil pandemii, která ovlivnila takřka celý svět. Znalost genetické informace je potřebná pro vývoj vakcíny, zjištění nakažlivosti a pro predikci vývoje variant SARs-CoV-2. Pro získání genetických informací je třeba osekvenovat RNA a tyto genomové sekvence sestavit. Při porovnání sestavených genomů lze zjistit, v které části daný organismus mutoval. Na základě souhlasnosti či rozdílnosti v sestavených genomech je provedena fylogenetická analýza, která poukazuje na vývoj daného organismu a znázorňuje evoluční příbuznost s ostatními organismy. Praktická část je zaměřena na sestavení genomů ze vzorků od pacientů z FN Brno a vyhodnocení kvality sestavení. Po sestavení genomů je dalším cílem vyhodnocení variability a následná fylogenetická analýza.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the SARs-CoV-2 coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome, which was first identified in 2019. This coronavirus caused a pandemic that affected almost the entire world. Knowledge of the genetic information is needed for vaccine development, to determine infectivity and to predict the evolution of SARs-CoV-2 variants. To obtain genetic information, RNA must be sequenced and these genomic sequences must be assembled. By comparing the assembled genomes, it is possible to find out which part of the organism has mutated. Phylogenetic analysis is performed on the basis of the concordance or divergence in the assembled genomes, which indicates the evolution of the organism and shows the evolutionary relationship with other organisms. The practical part is focused on the assembly of genomes from samples from patients in the University Hospital Brno and evaluation of the quality of the assembly. After the genomes are assembled, the next goal is to evaluate the variability and subsequent phylogenetic analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkoronavirycs
dc.subjectSARs-CoV-2cs
dc.subjectmutacecs
dc.subjectsekvenovánícs
dc.subjectgenomcs
dc.subjectcoronavirusesen
dc.subjectSARs-CoV-2en
dc.subjectmutationsen
dc.subjectsequencingen
dc.subjectgenomeen
dc.titleKomparativní a fylogenetická analýza virů ve FN Brnocs
dc.title.alternativeComparative and phylogenetic analysis of viruses in the University Hospital Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-15:02:26cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:12en
sync.item.modts2022.06.16 08:13:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSedlář, Karelcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Smíšek (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vičar (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Smíšek položil dotaz, vůči čemu se počítají mutované pozice? Existuje reference? Ing. Sedlář položil dotaz, měly templátově sestavené genomy stejnou délku jako referenční? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record