Show simple item record

Lithium battery accumulation system testing

dc.contributor.advisorMorávek, Jancs
dc.contributor.authorStraka, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:16Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:16Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSTRAKA, J. Testování lithiového akumulačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142365cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205782
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, parametry a testováním lithiových akumulačních systémů. Jsou zde popsány základní parametry akumulačních článků, ze kterých se akumulátory a akumulační systémy skládají, ekvivalentní elektrické modely baterií pro převedení jejich vlastností do podoby elektrického obvodu a uvedení a porovnání komerčních akumulačních systémů různých výrobců. Následně jsou představeny testy pro změření parametrů systémů. V experimentální části práce je popsáno použité testovací pracoviště a vyhodnoceny výsledky provedených měření.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with properties, parameters and testing of lithium battery systems available on the market. It describes basic parameters of battery cells, which are used to make batteries and battery systems, equivalent electrical models of batteries for the purpose of conversion of their properties to an electrical circuit and stating and comparing commercial battery systems of different manufacturers. What follows is the introduction of tests to measure the parameters of battery systems. The experimental part of this thesis describes the used testing platform and evaluates results of carried out measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLi-ion akumulátorcs
dc.subjectakumulační systémcs
dc.subjectBMScs
dc.subjectekvivalentní modelcs
dc.subjectnapěťová charakteristikacs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectLi-ion accumulatoren
dc.subjectaccumulator systémen
dc.subjectBMSen
dc.subjectequivalent modelen
dc.subjectvoltage characteristicen
dc.subjecttestingen
dc.titleTestování lithiového akumulačního systémucs
dc.title.alternativeLithium battery accumulation system testingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-16:12:03cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142365en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:16en
sync.item.modts2022.06.16 08:13:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKoval, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Testování lithiového akumulačního systému. S posudky vedoucího práce a oponenta seznámil komisi Ing. Morávek. Student odpověděl na otázky oponenta. V rozpravě položil dotaz Ing. Radil a Ing. Morávek, student na otázky odpověděl s drobnými výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record