Show simple item record

A Set of Tasks for the Course of Introduction to Cybernetics

dc.contributor.advisorJirgl, Miroslavcs
dc.contributor.authorJalůvková, Markétacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:17Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:17Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationJALŮVKOVÁ, M. Soubor demonstračních úloh pro předmět Úvod do kybernetiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142563cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205803
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou aplikací v prostředí MATLAB App Designer. Popisuje využití reálných systémů a základních dynamických vlastností v aplikacích GUI pro výuku studentů v předmětu Úvod do kybernetiky. Výsledkem práce je aplikace s vazbou na modely vybraných reálných systémů vytvořenými v prostředí MATLAB Simulink.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is about making application in MATLAB App Designer. It describe using real systems and basic dynamic properties in GUI applications. It has use for students of Entrance for kyberneticts. Goal is to make application with conection on chosen systems created in MATLAB Simulink interfaceen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectApp Designercs
dc.subjectSimulinkcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectGUIcs
dc.subjectMATLABen
dc.subjectApp Designeren
dc.subjectSimulinken
dc.subjectsimulationen
dc.subjectGUIen
dc.titleSoubor demonstračních úloh pro předmět Úvod do kybernetikycs
dc.title.alternativeA Set of Tasks for the Course of Introduction to Cyberneticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-11:46:02cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142563en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:17en
sync.item.modts2022.06.16 08:14:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeArm, Jakubcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy. Student odpověděl na otázky oponenta. Komise měla dotazy: Napište vzorec pro výpočet energie na ohřev vody? Kdo vybíral typické představitele zařízení použité v příkladech? Jakým způsobem by se dal lépe linearizovat hydraulický systém? Lze měnit rozsah os na grafu v aplikaci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record