Show simple item record

Implementation of an automated converter of tables to LATEX

dc.contributor.advisorStaněk, Kamilcs
dc.contributor.authorHobža, Jakubcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:42Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:42Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHOBŽA, J. Realizace automatizovaného konvertoru tabulek do LATEX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139330cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205866
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který usnadní sazbu LaTeX tabulek. Na základě získaných informací je naprogramován konvertor s grafickým rozhraním, zároveň je vytvořena podrobná dokumentace řešení. Konvertor pro zadaní vstupních údajů využívá grafické rozhraní tabulkového editoru Microsoft Excel. Zadaná data extrahuje pomocí Python knihovny openpyxl a získaná data automaticky převede na LaTeX výstup. Do výstupu lze mj. zahrnout zarovnání textu, barvy textu i pozadí a různé typy okrajů, vše individuálně pro každou buňku tabulky. Podporovány jsou také sloučené buňky, nestandardní délky a různé orientace výstupních tabulek. Konvertor tvoří přehledný, kompaktní a komentovaný textový výstup, který je využitelný pro širokou veřejnost.cs
dc.description.abstractThis thesis aims to create a tool to ease the typesetting of LaTeX tables. In this thesis, the tool is designed, implemented, and documented based on the gathered knowledge. The tool reads spreadsheet data from a Microsoft Excel file with the openpyxl library. This input data is processed into a compact and readable LaTeX output that is easy to work with for the average user. Moreover, the tool can set text alignment, foreground and background color, and borders, all individually for each cell in the output table. Merged cells and long and rotated tables are also supported.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttabulkacs
dc.subjectExcelcs
dc.subjectLaTeXcs
dc.subjecttabularraycs
dc.subjectopenpyxlcs
dc.subjectGUIcs
dc.subjecttableen
dc.subjectExcelen
dc.subjectLaTeXen
dc.subjecttabularrayen
dc.subjectopenpyxlen
dc.subjectGUIen
dc.titleRealizace automatizovaného konvertoru tabulek do LATEXcs
dc.title.alternativeImplementation of an automated converter of tables to LATEXen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-17:39:41cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139330en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:42en
sync.item.modts2022.06.16 08:14:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJežek, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record