Show simple item record

Water saving

dc.contributor.advisorDosoudilová, Monikacs
dc.contributor.authorDzoba, Matúšcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:08Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:08Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationDZOBA, M. Úspora vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140149cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205917
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá ekonomickými dôsledkami úspory vody, technickou realizáciou úsporných systémov a tvorbou edukatívneho modelu. Tiež je tu spomenutý dopad úspory vody na životné prostredie. Následne sú rozobrané teoretické východiská logického riadenia potrebné pre realizáciu modelu. Ďalšia kapitola popisuje časti prostredia LOGO! Soft Comfort použité pri vývoji programu. V závere je vypracovaný podrobný postup návrhu riadiaceho programu.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with the economic consequences of water savings, technical implementation of the energy saving systems and production of an educative model. Accordingly, the impact of water saving on the environment is mentioned, too. Subsequently, the theoretical bases of a logical operating needed for a realization of the model are mentioned as well. The following chapter describes the parts of the environment LOGO! Soft Comfort that are used for the development of the program. In the final part, a detailed procedure of the design of the operating program is drawn up.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚspora vodycs
dc.subjectSiemens LOGO!cs
dc.subjectlogický obvodcs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectFBDcs
dc.subjectWater savingen
dc.subjectSiemens LOGO!en
dc.subjectlogic circuiten
dc.subjectPLCen
dc.subjectFBDen
dc.titleÚspora vodycs
dc.title.alternativeWater savingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-17:28:31cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid140149en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:08en
sync.item.modts2022.06.16 08:16:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHoloubek, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem a cíli své BP. Následně zodpověděl dotazy oponenta a komise. doc. Matoušek: Ceny čerpadel, chybí zhodnocení doc. Němec: Ošetření vypnutí čerpadelcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record