Show simple item record

On-line marketing communication

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorSkřivánková, Luciecs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:30Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:30Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSKŘIVÁNKOVÁ, L. On-line marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other140956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205993
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na on-line marketingovou komunikaci společnosti Hustopečská mandlárna s.r.o. V první části diplomové práce jsou vysvětleny teoretické pojmy spojené se zvoleným tématem. Druhá část je věnována analytické části, kde jsou provedeny analýzy marketingového mixu a komunikačního mixu, ale také analýzy mikroprostředí a makroprostředí. Součástí je také marketingový výzkum, který se skládá z kvalitativního a kvantitativního přístupu. Ze zjištěných výsledků jsou v poslední části představeny vhodné návrhy on-line marketingové komunikace vedoucí ke zlepšení komunikace společnosti s veřejností.cs
dc.description.abstractThe main purpose of the thesis is to evaluate the current marketing communication of the company Hustopečská mandlárna s.r.o. The first part of the thesis focuses on the theoretical background of the chosen topic. The following section is devoted to the analytical part, where analyses of the marketing mix and communication mix are performed, as well as the analyses of the microenvironment and macroenvironment. It also includes marketing research, which consists both of a qualitative and quantitative approach. Based on the findings of the research suggestions of on-line marketing communication tools are recommended to improve the communication of the company with the public.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectonline marketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectwebová stránkacs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectonline marketing communicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectweb siteen
dc.titleOn-line marketingová komunikacecs
dc.title.alternativeOn-line marketing communicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:17cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140956en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:30en
sync.item.modts2022.06.16 08:12:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChlebovský, Vítcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Považujete za vhodnou spolupráci s restauratéry v době konání akce, popř. plánujete rozšířit nabídku občerstvení? Jak rozsáhlou expanzi plánujete? Zodpovězeno. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. - Mohla byste uvést, co představuje ekonomické zhodnocení ve Vaší práci? Vysvětlete, prosím, co představuje položka zisk a výnosy. Částečně zodpovězeno. Proč nemáte v tabulce č. 41 uvedené náklady na výrobu mandlovice? Částečně zodpovězeno. Jak byste spočítala rentabilitu investovaného kapitálu? Zodpovězeno. Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Primárním produktem jsou alkoholické nápoje. Je respondentem opravdu každý občan ČR (cca 8 mil obyvatel)? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record