Show simple item record

Robotic Process Automation

dc.contributor.advisorNovák, Lukášsk
dc.contributor.authorNezbeda, Martinsk
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:30Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:30Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNEZBEDA, M. Automatizace procesů ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other141007cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205999
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá identifikáciou firemného procesu vhodného k automatizácii pomocou technológie RPA. V práci sú najprv predstavené teoretické východiská k danej problematike a analyzovaný súčasný stav sledovanej organizácie. V návrhovej časti je zostavený softvérový robot k automatizácii vybraného procesu. V závere práce sa nachádza zhrnutie prínosov a ekonomické zhodnotenie z implementácie technológie RPA.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the identification of a business process suitable for automation using RPA technology. The thesis first introduces the theoretical basis for the issue and analyzes the current state of the monitored organization. In the design part, a software robot is built to automate the selected process. At the end of the work, there is a summary of benefits and economic evaluation of the implementation of RPA techno-logy.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRobotická automatizácia procesovsk
dc.subjectRPAsk
dc.subjectsoftvérový robotsk
dc.subjectprogramovaniesk
dc.subjectPythonsk
dc.subjectARTINsk
dc.subjectAivirosk
dc.subjectRobotic process automationen
dc.subjectRPAen
dc.subjectsoftware roboten
dc.subjectprogrammingen
dc.subjectPythonen
dc.subjectARTINen
dc.subjectAiviroen
dc.titleAutomatizace procesů ve firemním prostředísk
dc.title.alternativeRobotic Process Automationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-13:58:09cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141007en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:30en
sync.item.modts2022.06.16 08:17:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoch, Milošsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.: Zvažoval jste zařazení vnímání kontextu při rozpoznávání textu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record