Show simple item record

Evaluation of the preliminarya and audit processes of a selected joint stock company

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanacs
dc.contributor.authorBřečka, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:48Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:48Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationBŘEČKA, T. Zhodnocení přípravy a průběhu auditu vybrané akciové společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206021
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje tématu auditu. Nejedná se ovšem o zpracování auditu u konkrétní společnosti, ale o přípravu vybrané společnosti na blížící se audit. Vybraným podnikem je v tomto případě Kovárna VIVA, a. s. V teoretické části nejprve detailně vysvětluji pojem audit, v praktické části se následně snažím přiblížit cílům práce. Tím je posouzení přípravy na audit a jeho průběhu, respektive zpracování návrhu na efektivní přípravu na audit a zajištění jeho bezproblémového průběhu.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the topic of auditing. However, it is not about the audit of a specific company, but about the preparation of the selected company for the upcoming audit. The selected company in this case is Kovárna VIVA, a. s. In the theoretical part I first explain in detail the concept of audit. In the practical part I try to approach the objectives of the thesis. This is the assessment of the preparation for the audit and its course, or the elaboration of a proposal for effective preparation for the audit and ensuring its smooth course.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectauditcs
dc.subjectauditorcs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectvýroční zprávacs
dc.subjectpříprava na auditcs
dc.subjectzpráva auditoracs
dc.subjectvýrok auditoracs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectinventuracs
dc.subjectauditen
dc.subjectauditoren
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectannual reporten
dc.subjectaudit preparationen
dc.subjectauditor´s reporten
dc.subjectauditor´s opinionen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectinventoryen
dc.titleZhodnocení přípravy a průběhu auditu vybrané akciové společnostics
dc.title.alternativeEvaluation of the preliminarya and audit processes of a selected joint stock companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-14:00:03cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:48en
sync.item.modts2022.06.16 08:13:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeČervenka, Michalcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: částečně odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.: Vysvětlete využití interního auditu z pohledu externích auditorů. Popište stanovení životnosti kovacích lisů v dané společnosti. Odpovězeno částečně. doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Práce vykazuje nedostatky. Některé pasáže jsou nadbytečné a postrádají své opodstatnění z hlediska cíle a obsahu práce. Klíčovým výstupem je rámec obsažený v tab. 8, který měl být detailněji rozpracován. Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: Definujte teoreticky SWOT analýzu. Ve slabých stránkách ve SWOT analýze uvádíte klesající počty kvalifikovaných pracovníků na trhu práce, ze které analýzy tuto slabou stránku vyvozujete? Ve které analýze hodnotíte možnosti expanze podniku do dalších zemí. Částečně odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record