Show simple item record

Slovak Market Expansion of the Selected Company

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorHruboš, Romancs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:48Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:48Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHRUBOŠ, R. Expanze vybraného podniku na slovenský trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142033cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206022
dc.description.abstractTato práce se zabývá vytvořením doporučeného postupu pro realizaci fotovoltaické elektrárny na rodinném domě na západním Slovensku pro společnost PV Service Plus. Teoretická část se věnuje teoretickým poznatkům čerpaným z odborné literatury. V analytické části se věnuje zpracováním analýz, které jsou pro tuto expanzi důležité. Návrhová část je věnována vytvořením doporučeného postupu pro realizaci fotovoltaické elektrárny a návrhům pro zákazníka.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on creation of a recommended procedure for the implementation of photovoltaic power plant on a family house in western Slovakia for the company PV Service Plus. The theoretical part is based on professional literature related to topic. The analytical part is focused on processing of analysis that are important for this expansion. The practical part is devoted to the creation of a recommended procedure for the implementation of a photovoltaic power plant and proposals for the customer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectExpanze na zahraniční trhcs
dc.subjectFotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectPorterova analýza 5Fcs
dc.subjectExpansion on foreign marketen
dc.subjectPhotovoltaic power planten
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectPorter’s 5 forces analysisen
dc.titleExpanze vybraného podniku na slovenský trhcs
dc.title.alternativeSlovak Market Expansion of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:14cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142033en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:48en
sync.item.modts2022.06.16 08:16:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeUlč, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Ptáček: V práci jste zmiňoval riziko teritoriální. Jednou z možností je u tohoto rizika pojištění. Na koho byste se obrátil? - odpovězeno doc. Karas: V rámci zhodnocení návrhů počítáte ČSH, jakým způsobem jste odhadl diskontní míru? Na základě čeho jste vybral použité metody investičního rozhodování? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record