Show simple item record

Modification Proposal of Marketing in the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorVyorálková, Petracs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationVYORÁLKOVÁ, P. Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142907cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206058
dc.description.abstractCílem diplomové práce je prezentace návrhů v oblasti marketingového mixu 4P, které pomohou rozšířit povědomí o společnosti Bontcycling.cz, importující cyklistické tretry z Hong Kongu na český trh B2C. Společnost je analyzována pomocí marketingového mixu 4P, analýzy vnějšího prostředí a Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření, které mělo za cíl identifikovat zákaznické preference v oblasti marketingového mixu, tj. produkt, cena, distribuce a komunikace. Z použitých analýz a průzkumu zákaznických preferencí vyplynou slabé stránky společnosti a možné návrhy řešení. Návrhová část práce představuje návrhy v oblasti marketingového mixu, které mají rozšířit povědomí o společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to present proposals in the field of marketing mix 4P, which will help spread awareness of the company Bontcycling.cz, which imports cycling shoes from Hong Kong to the Czech B2C market. The company is analyzed using the 4P marketing mix, external environment analysis and Porter's model of five competitive forces. It was further done a questionnaire survey. The aim of questionnaire survey was to identify customer preferences in the marketing mix, namely: product, price, distribution, and communication. The analyzes used and the survey of customer preferences reveal weaknesses and possible solutions. The design part of the work presents proposals in the field of marketing mix, which are to increase awareness of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectcyklistické tretrycs
dc.subjectB2C trhcs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectzákaznické preferencecs
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcycling shoesen
dc.subjectB2C marketen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectcustomer preferencesen
dc.titleNávrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeModification Proposal of Marketing in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:18cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142907en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:58en
sync.item.modts2022.06.16 08:19:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŽolcer, Michaelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce – odpovězeno Otázka oponenta práce – odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. – Znáte pravidla týkající se lokace showroomu? – odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. – Jakým způsobem SWOT analýza navazuje na návrhy? – odpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Byla marketingová struktura znázorněná na straně 25 následně použita v analytické části práce? Vysvětlete, proč je v analýze SWOT jako slabá stránka uvedena nízká úroveň komunikace? – odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Kde by se měl showroom nacházet? Kdo jsou konkurenti společnosti? – odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record