Show simple item record

Evaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approach

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorŠtěpánová, Evacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŠTĚPÁNOVÁ, E. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142961cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206060
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonosti vybraného podniku na základě benchmarkingu s konkurenčními společnostmi. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první části je problematika rozebrána z teoretického hlediska. V další kapitole je představena společnost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. a provedena strategická analýza. Čtvrtá kapitola se týká samotného benchmarkingu a závěrečného zhodnocení se SWOT analýzou. Poslední část práce se věnuje návrhům a opatřením pro zlepšení finanční i obchodní situace společnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on an evaluation of a performance of a chosen company based on benchmarking with competing companies. The thesis is divided into five chapters. In the first part, the issue is analyzed from a theoretical point of view. In the next chapter, the company THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. is introduced, and strategic analysis is performed. The fourth chapter deals with the benchmarking and the final evaluation with SWOT analysis. The last part of the thesis deals with proposals and measures to improve the financial and business situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectvýkonnost podnikucs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectPORTER analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectbenchmarkingen
dc.subjectbusiness performanceen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectPORTER analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleHodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-14:00:06cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142961en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:58en
sync.item.modts2022.06.16 08:14:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePřibylová, Petracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno doc. Zinecker - Konzultovala jste se společností využití termínovaného vkladu? - Ano prof. Režňáková - Má firma cash pooling? - Jedná se o návrh k zavedení. Ing. Pěta - Opravdu musí společnost komunikovat investici v hodnotě jedné tisíciny majetku s mateřskou společností? - Dle informací ze společnosti, ano. Ing. Pěta - Jak společnost řeší limity pojištění bankovních vkladů, když na bankovních účtech drží 500 mil. Kč? - neodpovězeno prof. Režňáková - Společnost neuvažuje o robotizaci v souvislosti s doporučením zvyšovat produktivitu práce? - Momentálně ne. prof. Režňáková - Jaký ukazatel byl použit pro výpočet produktivity práce? - Přidaná hodnota na zaměstnace. prof. Režňáková - Neprováděla jste podrobnější porovnání produktivity práce se společností Pierburg, která dosahuje výrazně vyšší produktivitu práce? - Ne, v práci není uvedeno. Pozn. prof. Režňáková: Prezentované návrhy jsou relativně nerealistické.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record