Show simple item record

Evaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approach

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorKřížová, Denisacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKŘÍŽOVÁ, D. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206061
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonnosti společnosti LOMAX & Co s.r.o. pomocí metody benchmarkingu. V první části jsou popsány teoretické poznatky a východiska týkající se dané problematiky. Druhá část práce obsahuje představení společnosti LOMAX & Co s.r.o. a její konkurence. V této části je rovněž realizovaný samotný benchmarking. Poslední část je zaměřena na doporučení ke zlepšení finanční a obchodní výkonnosti společnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the evaluation of the financial performance of the LOMAX & Co corporation using the benchmarking approach. The first part describes the theoretical knowledge and concepts related to the issue. The second part includes the introduction of the LOMAX & CO corporation and its rivals. The benchmarking itself is also implemented in this part. The last part is focused on recommendations to improve the financial and business performance of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHodnocení výkonnosti podnikucs
dc.subjectbenchmarkingcs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectEvaluation of the company's performanceen
dc.subjectbenchmarkingen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleHodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Company´s Financial Performance using Benchmarking Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-14:00:04cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142962en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:58en
sync.item.modts2022.06.16 08:12:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLuňáček, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno doc. Zinecker - Jaká kritéria jste zvolila pro výběr konkurence? - Konkurenty se stejným sortimentem. doc. Zinecker - Jaký je nejvýznamnější produkt portfolia společnosti? - Garážová vrata. doc. Zinecker - Co by mělo předcházet zpracování SWOT analýzy? - Strategická analýza, je uvedena za charakteristikou společnosti. Ing. Pěta - Doporučení v oblasti výrobní haly již byla realizována nebo jsou momentálně v realizaci. Jaký je tedy Váš návrh? - vysvětleno, jedná se zejména o rozšíření strojového vybavení nové haly prof. Režňáková - Připomínky k výběru konkurenta - vhodné zohlednit také velikost firem. prof. Režňáková - Bylo by vhodné přidat také analýzu interních faktorů, ne pouze finančních ukazatelů, minimálně nákladovosti.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record