Show simple item record

Proposal of Marketing Mix of the Selected Company for the Poland Market

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorSkřivánková, Martinacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSKŘIVÁNKOVÁ, M. Návrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu v Polsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142974cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206063
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu podniku vstupujícího na zahraniční trh. Práce obsahuje tři hlavní části. Za účelem dosažení cíle je úvodní část práce věnována literární rešerši, která vymezuje teoretická východiska a poskytuje základy pro nadcházející kapitoly. V druhé části práce je provedena analýza současného stavu vybraného podniku, ale také mikroprostředí a makroprostředí v rámci Polska. Součástí je také marketingový výzkum, který byl uskutečněn kvantitativní formou prostřednictvím dotazníkového šetření. Poslední část práce se zabývá návrhy marketingového mixu, pomocí kterých je možné expandovat na zahraniční trh s cílem oslovit a získat nové zákazníky, a dostat podnik do povědomí.cs
dc.description.abstractThis Master Thesis is concentrates on the problematics of marketing mix of a company entering a foreign market and is divided into three main parts. For reaching the purpose, the theoretical first part is concentrates on research in literature, which defines the theoretical base for the following parts. In the second part, an analysis of the chosen company is made for reaching deep knowledge of the current state of the company as well as of the micro and macroenvironment of the polish market. This part also contains a quantitative questionnaire-based market research. The last part of this Thesis focuses on proposals of marketing mix usable for successful expansion to a foreign market. This expansion should reach out to new customers and establish the company at the market entering.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová mixcs
dc.subjectpolský trhcs
dc.subjectspotřebitelské chovánícs
dc.subjectřemeslné pivocs
dc.subjecte-shopcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectPoland marketen
dc.subjectconsumer behavioren
dc.subjectcraft beeren
dc.subjecte-shopen
dc.titleNávrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu v Polskucs
dc.title.alternativeProposal of Marketing Mix of the Selected Company for the Poland Marketen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:17cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142974en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:58en
sync.item.modts2022.06.16 08:18:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMráček, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. - V práci používáte jako faktory hodnocení kvalitu a chuť. Neřadí se chuť do kvality výrobku? Jakou máte stupnici pro měření chuti? Zodpovězeno. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Kdo bude zodpovědný za realizaci Vašich návrhů? Kdo se podílel na zhodnocení SWOT analýzy? Používá společnost SWOT? Zodpovězeno. doc. Ing. František Bartes, CSc. - Jste mediální tváří pivovaru? Zodpovězeno. Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Má společnost jazykovou mutaci v Polštině? Jakým způsobem lze zvýšit množství výstav piva? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record