Now showing items 1-20 of 106

 • Samovolný rozpad ozónu rozpuštěného ve vodě 

  Fendrych, Adam
  V této práci jsou shromážděny odborné informace týkající se problematiky rozpouštění ozonu ve vodě, jeho samovolného rozpadu ve vodném roztoku a problematice analytického sledování těchto procesů. Zvláštní pozornost je ...
 • Možnosti odbourávání syntetických makromolekulárních látek se zaměřením na biodegradace 

  Zichová, Miroslava
  Tato práce se zabývá možnostmi odbourávání syntetických makromolekulárních látek. Je zde popsána degradace mechanická, chemická a fyzikálně-chemická, práce se však zaměřuje hlavně na biodegradaci. Biodegradace polymeru je ...
 • Produkce metabolitů vybranými kmeny průmyslových kvasinek v průběhu různých fází buněčného růstu 

  Jankeje, Kristína
  Predložená bakalárska práca je zameraná na priemyselné využitie vybraných kvasinkových kmeňov z hladiska ich produkcie primárnych a sekundárnych metabolitov v jednotlivých fázach rastu. Okrem optimálnych podmienok je v ...
 • Kyselina hyaluronová a možnosti jejího využití 

  Maivaldová, Iva
  Tato bakalářská práce prezentuje současné znalosti z výzkumu kyseliny hyaluronové, popisuje její fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti stejně jako hlavní možnosti jejího využití jak v lékařství tak v kosmetice. Kyselina ...
 • Transportní systémy využívané v kosmetických přípravcích 

  Škopová, Jitka
  Mezi transportní systémy v kosmetických přípravcích patří liposomy, tekuté krystaly a také vybrané sloučeniny, které za daných podmínek transport aktivních látek urychlují, tzv. akceleranty transdermální penetrace. Liposomy ...
 • Srovnání metod PCR vhodných k identifikaci kvasinek v potravinách 

  Zovčáková, Monika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek metódou PCR v potravinách. Zahrňuje základné informácie o kvasinkovej bunke. Stručne popisuje molekulárne metódy identifikácie kvasiniek. Kvasinky sú rozhodujúcim ...
 • Choroby a vady vína 

  Rychová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice chorob a vad vína. Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled chorob a vad, které se mohou ve víně vyskytnout, popsat jejich původce, mechanismy ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů 

  Cvrková, Jana
  Tato práce se zabývá ověřováním pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se pomerančové šťávy. Tato část se také soustředí na ...
 • Regulace produkce obohacené biomasy a lipidických látek u karotenogenních kvasinek 

  Němcová, Andrea
  Karotenoidy predstavujú jednu z najrozšírenejších a najpočetnejších tried prirodzených pigmentov s významnými biologickými účinkami. V posledných rokoch sa intenzívne študuje mikrobiologická produkcia karotenoidov pred ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Tato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, ...
 • Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí 

  Finsterlová, Hana
  Tato práce se zabývá osudem rtuti v životním prostředí. Shrnuje informace o vlastnostech rtuti a jejích sloučeninách, o výskytu rtuti v atmosféře, vodě, půdě a sedimentech. Pojednává o jednotlivých vstupech rtuti do životního ...
 • Příprava kompozitů PP roubovaných monomerem naneseným na plnivu 

  Kramerová, Nina
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu kompozitů s polypropylenovou matricí metodou „in situ“ v mixeru Brabender, kdy současně s homogenizací matrice a plniva probíhá radikálové roubování PP anhydridem kyseliny itakonové ...
 • Využití zhášení fluorescence ve výzkumu koloidních systémů 

  Srholcová, Barbora
  Vyhledáváním z internetové a literární rešerše byly nalezeny dosud známé teoretické poznatky o využití zhášení emise fluorescenčních sond ve výzkumu koloidních systémů, zejména určení polohy fluorescenční sondy, stanovení ...
 • Studium vlivu struktury organických barviv na jejich rozklad v diafragmovém výboji 

  Pajurková, Jana
  Hlavním cílem této práce je studium vlivu struktury organických barviv na jejich rozklad v diafragmovém výboji ve vodných roztocích. Diafragmový výboj je jedním z mnoha typů elektrických výbojů v kapalinách. Jedná se o ...
 • Stanovení chloridů ve farmaceutických substancích 

  Čutová, Michaela
  Téma bakalářské práce je validace metody pro „Stanovení chloridů ve farmaceutických substancích“. Tato titrační metoda s potenciometrickou indikací byla vyvinuta ve společnosti Sicor a používá se pro stanovení zbytkového ...
 • Spin-trapping radikálových produktů přenosu vodíku z kyslíkatých donorů 

  Šafaříková, Lenka
  V rámci bakalářské práce byl zhodnocen experimentální materiál, který je zaměřen na EPR studium spin-trappingu fenoxylových radikálů na aromatických nitrososloučeninách. Bylo konstatováno, že fenoxylové radikály z nestíněných ...
 • Možnosti využití plodů méně známých keřovin 

  Mařáková, Veronika
  Tato práce se zabývá dřínem obecným (Cornus mass). Úvodní část bakalářské práce pojednává o botanických charakteristikách dřínu: popis rostliny, její rozšíření, rozmnožování a stanoviště. Dále jsou popsány vybrané odrůdy, ...
 • Urychlené stárnutí inkoustového tisku 

  Buteková, Silvia
  Atramentová tlač zaujala v dôsledku svojej univerzálnosti popredné miesta v tlačiarenských aplikáciách. Výtlačky musia byť stabilné pre archiváciu, i keď sú vystavené podmienkam prostredia. Zlepšenie stability atramentových ...
 • Bezová šťáva, vlastnosti a možnosti jejího využití 

  Forejtarová, Darina
  Předmětem této bakalářské práce je bezová šťáva, její charakterizace a možnosti jejího využití. V úvodu teoretické části je popsán bez černý, jeho odrůdy a chemické složení. Jsou zde zmíněny možnosti zpracování bezu černého, ...
 • Problematika stanovení netradičních organochlorových sloučenin ve složkách ŽP 

  Blažková, Eva
  V bakalářské práci teoretického charakteru byla řešena aktuální problematika přítomnosti xenobiotik na bázi organohalogenovaných sloučenin ve složkách životního prostředí. Pozornost byla zaměřena na kongenery polychlorovaných ...