Now showing items 1-20 of 106

 • Modifikace katalytické účinnosti fylosilikátů oxidem titaničitým 

  Fiala, Michal
  Bakalářská práce popisuje přípravu směsného katalyzátoru kaolin/ TiO2 a metakaolin/ TiO2. Vzorky katalyzátoru byly připraveny zaváděním plynného TiCl4 do suspenze kaolinu. Katalytický systém a metakaolin/ TiO2 byl připravený ...
 • Transportní systémy využívané v kosmetických přípravcích 

  Škopová, Jitka
  Mezi transportní systémy v kosmetických přípravcích patří liposomy, tekuté krystaly a také vybrané sloučeniny, které za daných podmínek transport aktivních látek urychlují, tzv. akceleranty transdermální penetrace. Liposomy ...
 • L-askorbyl-6-palmitát a jeho využití v potravních a kosmetických doplňcích 

  Palíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá působením antioxidantů v potravních a kosmetických doplňcích. Popisují se zde některé antioxidanty jako jsou vitamín A a beta-karoten, vitamín E a tokoferoly a vitamín C, jako kyselina L-askorbová ...
 • Základní složky tukové fáze a jejich vliv na stabilitu kosmetických emulzí 

  Krätschmerová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice stability kosmetických emulzí. Cílem práce bylo vypracování literární rešerše zaměřené na složky tukové fáze a jejich vliv na stabilitu kosmetických emulzí. Emulze jsou heterogenní ...
 • Možnosti využití vybraných rostlinných olejů v potravinách 

  Krátká, Milena
  Cílem práce bylo zjistit a porovnat složení vybraných rostlinných olejů jak po stránce chemické, tak po farmakologické, a posoudit tak jejich možné využití v doplňcích stravy. Všechny vybrané oleje obsahují vysoké množství ...
 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Problematika stabilizace tukových základů kosmetických přípravků 

  Kovačíková, Barbora
  Tato bakalářská práce má za úkol řešeršně zpracovat téma stability tukových základů kosmetických přípravků. Oblastmi zkoumání bylo složení a možné příčiny nestability tukových základů, které jsou v současné době nejhojněji ...
 • Aktivní látky v solární kosmetice 

  Jochimová, Eva
  Aktivní látky v solární kosmetice jsou dány množstvím a charakterem UV-filtrů, které absorbují paprsky v UVA nebo v UVB oblasti. Ve Spojených státech amerických jsou považovány za léčiva, avšak u nás jsou legislativně ...
 • Analogy tavených sýrů 

  Brabcová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sýrových analogů se zaměřením na tavené sýrové analogy. Cílem bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na suroviny vhodné pro výrobu sýrových analogů a jejich vliv na fyzikálně ...
 • Kyselina hyaluronová a možnosti jejího využití 

  Maivaldová, Iva
  Tato bakalářská práce prezentuje současné znalosti z výzkumu kyseliny hyaluronové, popisuje její fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti stejně jako hlavní možnosti jejího využití jak v lékařství tak v kosmetice. Kyselina ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů 

  Drahovzalová, Kateřina
  Tato práce ověřuje pravost pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů. Teoretická část je zaměřena především na definici základních pojmů týkajících se pomerančové šťávy, technologii výroby pomerančové ...
 • Využití techniky PSE (extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty) v analýze potravin 

  Grulichová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní metodou extrakce PSE (extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty). Existují dva druhy tohoto přístroje One PSE a Fast PSE. V práci je popsán vlastní přístroj a jeho fungování. ...
 • Regulace produkce obohacené biomasy a lipidických látek u karotenogenních kvasinek 

  Němcová, Andrea
  Karotenoidy predstavujú jednu z najrozšírenejších a najpočetnejších tried prirodzených pigmentov s významnými biologickými účinkami. V posledných rokoch sa intenzívne študuje mikrobiologická produkcia karotenoidov pred ...
 • Biologicky významné látky v cereálních produktech 

  Vondráčková, Hedvika
  Předložená práce se zabývala studiem biologicky významných látek v cereálních produktech. V praktické části byly stanoveny vybrané aktivní látky v müsli tyčinkách. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů, celkových flavonoidů, ...
 • Výskyt potenciálně alergenních složek s obsahem kovů v kosmetických přípravcích 

  Krakovková, Lenka
  Cílem bakalářské práce je shrnutí potenciálně alergenních kovů obsažených v kosmetických přípravcích, vytvoření přehledu příslušných surovin, používaných k výrobě kosmetických přípravků, a popsání typu alergických reakcí ...
 • Srovnání metod PCR vhodných k identifikaci kvasinek v potravinách 

  Zovčáková, Monika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek metódou PCR v potravinách. Zahrňuje základné informácie o kvasinkovej bunke. Stručne popisuje molekulárne metódy identifikácie kvasiniek. Kvasinky sú rozhodujúcim ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů 

  Cvrková, Jana
  Tato práce se zabývá ověřováním pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se pomerančové šťávy. Tato část se také soustředí na ...
 • Vliv stárnutí listů na obsah enzymu Rubisco 

  Matulková, Zuzana
  V bakalářské práci je popsán vliv stárnutí listů na obsah enzymu Rubisco u buku lesního rostoucího za normální a zvýšené atmosférické koncentrace oxidu uhličitého. Odběr vzorků probíhal na Experimentální ekologické stanici ...
 • Bezová šťáva, vlastnosti a možnosti jejího využití 

  Forejtarová, Darina
  Předmětem této bakalářské práce je bezová šťáva, její charakterizace a možnosti jejího využití. V úvodu teoretické části je popsán bez černý, jeho odrůdy a chemické složení. Jsou zde zmíněny možnosti zpracování bezu černého, ...
 • Tvorba mléčných koprecipitátů pomocí přídavku kyseliny mléčné 

  Králová, Petra
  Tato práce pojednává o výrobě mléčných koprecipitátů přídavkem kyseliny mléčné. Cílem bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled používaných metod při srážení mléka a jejich používání v mlékárenském ...