Show simple item record

Development of Business Activities for the Company Implementing Shading Technology.

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorNováková, Adélacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:59Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:59Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, A. Rozvoj obchodních aktivit pro firmu realizující stínící techniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143018cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206074
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit firmy realizující stínící techniku, který povede k získání nových zákazníků na rakouském trhu a zvýšení tržeb. Práce zahrnuje teoretické poznatky dané problematiky, strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Analytická část popisuje současný stav vybrané firmy, jejímž výsledkem je SWOT analýza. V návrhové části jsou zpracovány jednotlivá doporučení a návrhy týkající se rozvoje.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the development of business activities of the company implementing shading technology, which will lead to gaining new customers in the Austrian market and increase sales. The work includes theoretical knowledge of the issue, strategic analysis of the external and internal environment. The analytical part describes the current state of the selected company, the result of which is a SWOT analysis. In the design part, individual recommendations and proposals concerning development are elaborated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZahraniční trhcs
dc.subjectvnitřní analýzacs
dc.subjectvnější analýzacs
dc.subjectrozvoj obchodních aktivitcs
dc.subjectSWOT analýza.cs
dc.subjectForeign marketen
dc.subjectinternal analysisen
dc.subjectexternal analysisen
dc.subjectdevelopment of business activitiesen
dc.subjectSWOT analysis.en
dc.titleRozvoj obchodních aktivit pro firmu realizující stínící technikucs
dc.title.alternativeDevelopment of Business Activities for the Company Implementing Shading Technology.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:16cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid143018en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:59en
sync.item.modts2022.06.16 08:19:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMilichovský, Františekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Otázky komise: doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.: Okomentujte hodnocení oponenta E (slabé zdroje, slabý komentář výsledků). - zodpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D.: Může česká firma přijít do Rakouska nejen prodat, ale zvolit si tam i místo plnění a DPH, aniž by se tam registrovala jako plátce? Daňové sazby jste neřešila? Je tam partner, který prodává okna? - zodpovězeno doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.: Máte v práci zmíněného i partnera? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record