Show simple item record

Current Development of Emission Standards in the EU and Their Impact on Economic Management of a Selected Company

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorBeneš, Ondřejcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:00Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:00Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationBENEŠ, O. Aktuální vývoj emisních norem v EU a jejich dopad na ekonomické řízení vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143105cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206087
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem emisních norem v EU a posuzuje jejich dopad na ekonomické řízení společnosti RENOCAR a.s. V práci jsou použity především ná-stroje strategické a ekonomické analýzy. Na tvorbu výsledného modelu je použit pro-gram Gretl.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the development of emission standards in the EU and assesses their impact on the economic management of RENOCAR a.s. The diploma the-sis uses mainly methods of strategic and economic analysis. The Gretl software is used to create the resulting model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStrategická analýzacs
dc.subjectekonomická analýzacs
dc.subjectemisní normycs
dc.subjectRENOCAR a.s.cs
dc.subjectEvropská unie.cs
dc.subjectStrategic analysisen
dc.subjectEconomic analysisen
dc.subjectemission standardsen
dc.subjectRENOCAR a.s.en
dc.subjectEuropean Union.en
dc.titleAktuální vývoj emisních norem v EU a jejich dopad na ekonomické řízení vybrané společnostics
dc.title.alternativeCurrent Development of Emission Standards in the EU and Their Impact on Economic Management of a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:13cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid143105en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:00en
sync.item.modts2022.06.16 08:14:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLuňáček, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce – odpovězeno doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. – Jak se automobilový průmysl angažuje ve tvorbě infrastruktury pro elektromobily? – odpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Na základě čeho jste vyloučil lineární model? V jakém program jste zpracoval statistiku? – odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. – Proč máte v teoretické části metody, které nebyly použiti v analytické části práce? Jak Vám pomohla SLEPT analýza k tvorbě návrhů? Na základě čeho jste ve své práci hodnotil dopady na ekonomické řízení? – odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record