Show simple item record

Automation of a Red Team in KYPO cyber range

dc.contributor.advisorSedlák, Petren
dc.contributor.authorBoháček, Milanen
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:08Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:08Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationBOHÁČEK, M. Automatizace Red Teamu v KYPO cvičeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143235cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206105
dc.description.abstractTato diplomová práce zkoumá možnost automatizace činností červeného týmu při tréninku v kybernetické aréně. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu v oblasti automatizace červeného týmu a penetračního testování a následně představení nástroje, který lze využít právě pro automatizaci činností červeného týmu při cvičeních kybernetické bezpečnosti.en
dc.description.abstractThis diploma thesis examines the possibility of automating the activities of the red team during training in the cyber arena. The thesis contains an evaluation of the current state in the field of red team automation and penetration testing and then the introduction of a tool that can be used to automate the activities of the red team in cybersecurity exercises.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkybernetická bezpečnosten
dc.subjectčervený týmen
dc.subjectautomatizaceen
dc.subjectnástrojen
dc.subjectútočná simulaceen
dc.subjectCrytonen
dc.subjectpenetrační testováníen
dc.subjectcvičení kybernetické obranyen
dc.subjectcybersecuritycs
dc.subjectred teamcs
dc.subjectautomationcs
dc.subjecttoolcs
dc.subjectattack simulationcs
dc.subjectCrytoncs
dc.subjectpenetration testingcs
dc.subjectcyber defense exercisecs
dc.titleAutomatizace Red Teamu v KYPO cvičeníchen
dc.title.alternativeAutomation of a Red Team in KYPO cyber rangecs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-13:58:06cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid143235en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:08en
sync.item.modts2022.06.16 08:19:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDrašar Martin, RNDr. Ph.Den
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: zodpovězeno Ing. Sedlák: Jaká je návratnost investice implementace Vámi navrženého řešení? - zodpovězeno Ing. Neuwirth: Do jaké kategorie byste zařadil Vámi prezentovaný diagram ze str. 75 Vaší DP? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record