Show simple item record

Business Intelligence in a Corporate Environment

dc.contributor.advisorKříž, Jiřísk
dc.contributor.authorSkalický, Tomášsk
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:09Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:09Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationSKALICKÝ, T. Business Intelligence ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other143748cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206122
dc.description.abstractDiplomová práca je postavená tak, aby zoznámila čitateľov s pojmom Business Intelligence, rovnako ako aj s pojmom Power BI a jeho využitím vo firemnej sfére. V úvodnej teoretickej časti priblížim význam pojmov Business Intelligence, reportingu, PowerPivot a Power BI. V nasledujúcej návrhovej časti porovnám dostupné riešenia BI, priblížim tvorbu dátového modelu v Power BI a následne budem prezentovať vizuály a reporty, ktoré budú ďalej publikované na serveri Power BI.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis is built to acquaint readers with the concept of Business Intelligence, as well as with the concept of Power BI and its use in the corporate sphere. In the introductory theoretical part, I will explain the importance of Business Intelligence, reporting, PowerPivot, and Power BI. In the following design part, I will compare the available BI solutions, describe the creation of a data model in Power BI and then create visuals and reports that will be published on the Power BI server.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBusiness Intelligencesk
dc.subjectPowerPivotsk
dc.subjectPower BIsk
dc.subjectreportovaniesk
dc.subjectvizualizáciesk
dc.subjectanalýza dátsk
dc.subjectBusiness Intelligenceen
dc.subjectPowerPivoten
dc.subjectPower BIen
dc.subjectreportingen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectdata analysisen
dc.titleBusiness Intelligence ve firemním prostředísk
dc.title.alternativeBusiness Intelligence in a Corporate Environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-13:58:09cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid143748en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:09en
sync.item.modts2022.06.16 08:17:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKupeček, Igorsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Karel Doubravský, Ph.D. - Jak bude měřen přínos aplikace výstupů do praxe? - odpovězeno. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Jaké znáte plnotextové databáze vědeckých článků? - částečně odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record