Show simple item record

Simulation of machining operation using explicit FEM

dc.contributor.advisorZouhar, Jansk
dc.contributor.authorGabriš, Andrejsk
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:23Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:23Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationGABRIŠ, A. Simulace obráběcích operací pomocí explicitní MKP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140279cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206191
dc.description.abstractTáto diplomová práca diskutuje analýzu obrábania hliníkovej zliatiny s označením EN AW-6061 T6511, podľa ČSN EN 573-3. Prvá časť práce je teoretickým úvodom do merania rezných síl s aplikáciou rôznych prístupov. Práca ďalej rozoberá problematiku kvázistatického a dynamického správania sa materiálu a jeho popis podľa materiálového modelu plasticity Johnson-Cook. Posledná časť práce sa zaoberá analýzou matematických prístupov využívaných v MKP a simuláciou obrábacieho procesu pri zvolených rezných podmienkach.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of machining of aluminum alloy with the designation EN AW-6061 T6511 according to ČSN EN 573-3. The first part of the thesis provides a theoretical introduction to the measurement of cutting forces with application of different approaches. The thesis further analyzes the topic of quasi-static and dynamic material behavior and its description by Johnson-Cook plasticity material model. The last part deals with parsing of mathematical approaches in finite element method (FEM) and the simulation of machining under the chosen cutting conditions.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobrábaniesk
dc.subjectzapichovaniesk
dc.subjectdynamometresk
dc.subjectJohnson-Cook materiálový modelsk
dc.subjectmetóda konečných prvkovsk
dc.subjectmachiningen
dc.subjectgroovingen
dc.subjectdynamometersen
dc.subjectJohnson-Cook material modelen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleSimulace obráběcích operací pomocí explicitní MKPsk
dc.title.alternativeSimulation of machining operation using explicit FEMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-13:23:24cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140279en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:23en
sync.item.modts2022.06.16 08:18:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJopek, Miroslavsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Jaké nástroje byli použity pro zapichování? zodpovězeno 2.Jaká byla vzorkovací frekvence? zodpovězeno 3.Co způsobilo eliptický tvar vzorků při pěchovací zkoušce? Zodpovězeno 4. Jaké byli parametry Taylorova testu? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record