Show simple item record

Design of separator

dc.contributor.advisorLošák, Petrcs
dc.contributor.authorBenda, Davidcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:23Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:23Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationBENDA, D. Konstrukční návrh separátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140585cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206199
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem plynového separátoru dle normy ČSN EN 13445. Návrh je realizován na základě zadaných návrhových parametrů a základních rozměrů včetně jednotlivých pozic připojovacích přírub na zařízení dle příslušného schématu. Součástí zadání je rovněž zatížení hrdel od připojených potrubních tras k zařízení. Návrhový analytický výpočet je proveden v komerčním softwaru NextGen s rozborem jednotlivých použitých prvků. Dále jsou některé části zařízení detailně zkontrolovány a únavově posouzeny s využitím metody konečných prvků v komerčním softwaru Ansys. Součástí práce je rovněž výkresová dokumentace navrženého plynového separátoru.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with design of the gas separator according to the standard ČSN EN 13445. The design is based on the specified operating parameters and the basic dimensions, including the individual positions of the connecting flanges on the device according to the relevant schema. The assignment also includes the load of the nozzles from connected pipelines to the device. The analytical calculation of the design is performed in the commercial software NextGen with the analysis of the individual components used. Furthermore, some parts of the device are inspected in detail using the finite element method in the commercial software Ansys. The thesis also included the drawing documentation of the designed gas separator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplynový separátorcs
dc.subjecttlakové zařízenícs
dc.subjectČSN EN 13 445cs
dc.subjectnapěťová analýzacs
dc.subjectúnavový výpočetcs
dc.subjectvýkresová dokumentacecs
dc.subjectgas separatoren
dc.subjectpressure vesselen
dc.subjectČSN EN 13 445en
dc.subjectstress analysisen
dc.subjectfatigue calculationen
dc.subjectdrawing documentationen
dc.titleKonstrukční návrh separátorucs
dc.title.alternativeDesign of separatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-13:08:22cs
thesis.disciplineInženýrská mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140585en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:23en
sync.item.modts2022.06.16 08:12:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNekvasil, Richardcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji diplomovou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s diplomovou prací: Jaký je rozdíl mezi zkušebními skupinami 1 a 2, když součinitel spoje "z" je pro obě stejný? Jaká je podstata nedestruktivního testu? Proč jsou síly a momenty zakresleny na čelech? Ovlivní přidání patek bezpečnost separátoru? Na jaký počet cyklů jste dimenzoval únavovou životnost? Jak byl definovám 1 cyklus? Vysvětlete pojem linearizované napětí? Bylo skutečně linearizováno redukované napětí, nebo jednotlivé složky? Řešil jste vliv povrchové úpravy svaru na životnost? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInženýrská mechanika a biomechanikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record