Show simple item record

HDR (high dynamic range) image capture using line-scan camera

dc.contributor.advisorHonec, Petercs
dc.contributor.authorŘíha, Radimcs
dc.date.accessioned2022-06-16T07:54:12Z
dc.date.available2022-06-16T07:54:12Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŘÍHA, R. HDR (high dynamic range) snímání s řádkovou kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142664cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206215
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem systému pro řízení řádkových kamer, který umožňuje záznam HDR snímků. Práce nejprve seznamuje s řádkovými kamerami a principem HDR snímání. Následuje návrh řídicího systému a vysvětlení funkcionality jednotlivých signálů a rozhraní. Dále budou vybrány komponenty a navržen kontroler jako mikrokontroler s podpůrnými obvody, umožňujícími komunikaci a řízení ostatních bloků systému. Následuje návrh, osazení a oživení DPS kontroleru spolu s vytvořením krabičky. Další část práce popíše firmware, který byl vyvíjen a dolaďován během návrhu hardware. Také bude navržena aplikace určená k řízení systému a zpracování obrazu. Na závěr dojde k otestování funkcionality systému s prototypem osvětlení a zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is focused on designing a system for controlling line scan cameras, which allows HDR image acquisition. The thesis first explains line scan cameras and the principle of HDR acquisition. Design of the control system and explanation of the individual signals and interfaces follows. Next the components are chosen, and the controller is designed as a microcontroller with additional circuitry, allowing for communication and control of other system blocks. Design, assembly, and evaluation of the controller PCB including the design of the box follows. The next part of the thesis explains the firmware, which was designed and tweaked during the hardware design stage. The application for controlling the system and image processing is designed next. In the final part, the whole system functionality is tested with a prototype of the lighting and the system is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘádková kameracs
dc.subjectvysoký dynamický rozsah (HDR)cs
dc.subjectřízení expoziční dobycs
dc.subjectřízení délky zábleskucs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectLine scan cameraen
dc.subjecthigh dynamic range (HDR)en
dc.subjectexposure time controlen
dc.subjectflash duration controlen
dc.subjectimage processingen
dc.titleHDR (high dynamic range) snímání s řádkovou kameroucs
dc.title.alternativeHDR (high dynamic range) image capture using line-scan cameraen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-17:21:09cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142664en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 09:54:12en
sync.item.modts2022.06.16 08:13:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRichter, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)cs
but.defenceStudent při obhajobě krátce uvedl komisi do problematiky HDR snímání, dále popsal jím navržený řídicí systém a to včetně HW a SW systém, nakonec pak zhodnotil výsledky. Na otázky komise student odpovídal bez výhrad a na obhajobu byl připraven.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record