Show simple item record

Logistics Concept Design in Business Organization

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorHlavoňová, Barboracs
dc.date.accessioned2022-06-16T07:55:36Z
dc.date.available2022-06-16T07:55:36Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHLAVOŇOVÁ, B. Návrh tvorby logistické koncepce v obchodní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other141217cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206224
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na nalezení vhodného dopravce k zákazníkovi, na výběr platebních metod, které budou zákazníkovi nabízeny a na obalové hospodářství, které by mělo být shodné s hodnotami společnosti XY s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do tří části. První teoretická část slouží k vysvětlení pojmů a pochopení problematiky. Druhá analytická část je zaměřena na analýzu a srovnání dopravců, platebních metod a obalového hospodářství. V poslední návrhové části jsou představeny návrhy řešení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on finding a suitable carrier for the customer, on the selection of payment methods that will be offered to the customer and on the packaging management, which should be identical with the values of the company XY s.r.o. The diploma thesis is divided into three parts. The first theoretical part serves to explain the concepts and understand the issue. The second analytical part is focused on the analysis and comparison of carriers, payment methods and packaging management. The final part presents proposed solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDistribucecs
dc.subjectmultikriteriální analýzacs
dc.subjectplatební metodycs
dc.subjectobalové hospodářstvícs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectDistributionen
dc.subjectmulticriteria analysisen
dc.subjectpayment methodsen
dc.subjectpackaging managementen
dc.subjectlogisticsen
dc.titleNávrh tvorby logistické koncepce v obchodní organizacics
dc.title.alternativeLogistics Concept Design in Business Organizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:14cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid141217en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 09:55:36en
sync.item.modts2022.06.16 08:15:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePopelka, Adamcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Bartošek: Jak jste pracovala s termínem logistická koncepce, resp. jak je chápán ve Vaší diplomové práci? - odpovězeno Ing. Luhan: Proč jste vycházela z údajů z roku 2021? Odpovídá typický zákazník daného podniku typickému zákazníkovi na globálním trhu kosmetických služeb? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record