Show simple item record

Impactor for fine particle collection

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorPaulíková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:58Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:58Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPAULÍKOVÁ, K. Impaktor pro odběr jemných částic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140367cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206337
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o problematice jemných částic obsažených v ovzduší a jejich možnosti analýzy, měření a záchytu. Nejdříve jsou popsány jemné částice z hlediska velikosti a původu. Popsán je vliv jemných částic na zdravotní stav člověka. Přiblíženy jsou zde metody analýzy ovzduší a měření TZL. Další kapitola představuje legislativu emisí a imisí v České republice. Stručně jsou vysvětleny vybrané typy impaktorů. Praktická část se dělí do tří kapitol, které obsahují základní výpočtový postup a následné jeho zpřesnění, porovnání vytvořeného výpočtového postupu a parametrů komerčního impaktoru a návrh vlastního impaktoru pro zadané parametry dle vytvořeného výpočtového postupu.cs
dc.description.abstractThis master thesis provides an overview of fine particles contained in the air and possibilities for their analysis, measurement and capture. In the beginning, the fine particle's size and origin is described. Then, the influence of fine particles on human health is stated. Next, methods of air analysis and fine particle's measurement are presented. Legislation for emissions and immissions in the Czech Republic is summarized. Finally the selected types of impactors are introduced. The practical part consists of three chapters. First chapter contains the fundamental calculation procedure and its subsequent refinement. In the following part the comparison of the calculation procedure with the parameters of the commercial impactor is provided. Lastly, the design of the impactor is created for the specified parameters using the developed calculation procedure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectImpaktorcs
dc.subjectjemné částicecs
dc.subjectemisecs
dc.subjectimisecs
dc.subjectImpactoren
dc.subjectfine particlesen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectimmissionsen
dc.titleImpaktor pro odběr jemných částiccs
dc.title.alternativeImpactor for fine particle collectionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-16-08:01:53cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140367en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:58en
sync.item.modts2022.06.17 08:15:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠnajdárek, Ladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)cs
but.defenceStudentka odprezentovala obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Je možné navrhnout třipatrový impaktor bez zohlednění tlaků? Kdyby jsem ubrali patra neposouvá se tlaková ztráta na vyšší patra? Jaké proudění vzduchu máte v impaktoru? Nakreslete proudění plynu v impaktoru do T-S diagramu. Otázky byly částečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEnergetické a termofluidní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record