Show simple item record

Development and characterization of micro-reference electrodes for bioelectronics applications

dc.contributor.advisorEhlich, Jiřícs
dc.contributor.authorFlorian, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2022-06-18T06:54:04Z
dc.date.available2022-06-18T06:54:04Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationFLORIAN, V. Příprava a charakterizace mikro-referenčních elektrod pro bioelektronické systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139042cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206373
dc.description.abstractPředmětem této práce byla konstrukce a měření dlouhodobé stability mikro-referentních elektrod na bázi anodizovaných Ag drátů a Ti drátů s Ag/AgCl pastou. V rámci této práce byl také sestrojen měřicí aparát, pomocí něhož byla dlouhodobá stabilita měřena. V dnešní době jsou na trhu dostupné komerční referentní elektrody. Tyto komerční produkty se vyznačují především výbornou dlouhodobou stabilitou, ale jsou příliš velké a drahé pro využití v bioelektronických systémech. Ve vědecké komunitě proto dochází v posledních letech o pokusy miniaturizace referentních elektrod. Bez nich není možné provádět velkou část elektrochemických měření. Na základě měření dlouhodobé stability bylo zjištěno, které ze zkoumaných vzorků splňují požadavky pro použití v bioelektronických systémech. Také bylo určeno, který ze zkoumaných vzorků je nejvhodnější. Posledním výsledkem této práce je měřicí aparát, pomocí něhož je možné měřit dlouhodobou stabilitu až třiceti dvou elektrod.cs
dc.description.abstractThe subject of this work was the construction and long term stability measurement of micro-reference electrodes based on anodized silver wire and titanium wire with Ag/AgCl paste. A measuring apparatus, with which the long term stability was measured, was constructed as a part of this work. These days, commercial reference electrodes are available on the market. These reference electrodes are characterized by their excellent long term stability, however, they are too large and too expensive to be used in bioelectronic systems. Because of this, the science community has been trying to miniaturize reference electrodes in the past years. Without reference electrodes, it is impossible to do most electrochemical measurements. Based on the long term stability of measured samples it was determined which of the samples meet the criteria for bioelectronic measurements. It was also determined which of the studied samples were most suitable. The last result of this work is a measuring apparatus that can measure the long term stability of up to thirty-two electrodes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectreferentní elektroda (RE)cs
dc.subjectmikro-referentní elektrodacs
dc.subjectchlorid stříbrný (Ag/AgCl)cs
dc.subjectpseudoreferentní elektroda (pseudo-RE)cs
dc.subjectelektrochemiecs
dc.subjectReference electrode (RE)en
dc.subjectmicro-reference electrodeen
dc.subjectpotassium chloride (Ag/Cl)en
dc.subjectpseudoreference electrode (pseudo-RE)en
dc.subjectelectrochemistryen
dc.titlePříprava a charakterizace mikro-referenčních elektrod pro bioelektronické systémycs
dc.title.alternativeDevelopment and characterization of micro-reference electrodes for bioelectronics applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-17-12:52:24cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid139042en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.18 08:54:04en
sync.item.modts2022.06.18 08:13:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeGlowacki, Eric Danielcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval práci na téma Příprava a charakterizace mikro-referenčních elektrod pro bioelektronické systémy. Na začátku prezentace představil cíle práce a referenční i pseudo-referenční elektrody. Následně popsal provedené experimenty a problémy provázející měření. Po shrnutí výsledků byl student vyzván k odpovědím na otázku oponenta: 1. Jakým způsobem světlo může ovlivnit měřenou hodnotu potenciálu, a případně i dlouhodobou stabilitu? Poté komise položila tuto otázku: 1) Jadnalo se o bioenergetické nebo biotechnologické systémy? Na tuto otázku student výborně odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record