Now showing items 1-20 of 391

 • Bezpečnostní monitoring aplikací v Azure 

  Doležal, Vojtěch
  V této práci jsou spojena dvě velká témata dnešního IT. Bezpečnost a cloud computing je něco, čím se dnes zabývá v podstatě každá firma a jejich důležitost si uvědomují i celé státy. Práce pojednává o monitoringu a bezpečnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strašák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace firmy TopGis s.r.o. na základě informací z účetních výkazů z let 2017-2020. Teoretická část práce je zaměřena na veškerá teoretická východiska a vysvětlení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku 

  Štoudková, Julie
  Bakalářská práce bude zaměřena na zhodnocení finanční situace tří vybraných podniků z různých odvětvích a na jejich dopady covidových opatřeních z krátkodobého hlediska. Práce bude obsahovat teoretickou i praktickou část. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tylová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti PANAV, a.s. za období 2015–2019. V první části jsou popsány teoretická východiska finanční analýzy. Tyto metody jsou následně ve druhé části ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku 

  Dobešková, Petra
  Bakalářská práce se věnuje finanční situaci firmy Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s.r.o. za roky 2016 – 2020. V teoretické části se věnuji metodám, které budou užity při stanovování finančního zdraví společnosti. V ...
 • Atributy daňově uznatelných výdajů (nákladů) v judikatuře českých správních soudů 

  Matrasová, Eva
  Tato bakalářská práce analyzuje vybrané judikáty z oblasti uplatňovaných výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které souvisejí s pořízením a správou hmotného majetku. Práce systematizuje ...
 • Blíží se prosperita či bankrot - Finanční analýza podniku 

  Pospíšil, Radek
  Náplní této bakalářské práce je finanční analýza společnosti Kosyka, s. r. o. za deset po sobě jdoucích účetních období. V teoretické části jsou představeny veškeré potřebné nástroje pro splnění této práce. V praktické ...
 • Návrh síťové infrastruktury Aero centra 

  Kadlec, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury společnosti Aero Invest s.r.o. Návrh spočívá ve vytvoření kompletní dokumentace k následné implementaci počítačové sítě dle požadavků investora. Návrh obsahuje aktivní ...
 • On-line marketingová komunikace 

  Bartošík, Jakob
  Bakalarska prace je zamerena na popsani marketingove komunikace vybrane firmy, dale take na navrhy zlepseni teto komunikace, jenz stoji na zpracovanych poznatcich z analyticke casti. Hlavnim cilem teto prace je navrhnuti ...
 • Moderní metody analýzy politických dat pomocí jazyka JavaScript a NoSQL databáze 

  Voznesenskii, Aleksandr
  Volební historie je mezi politology oblíbeným tématem výzkumu. Přestože je mnoho údajů o jednotlivých zemích snadno dostupných, žádný z datových souborů je nespojuje do databáze s otevřeným přístupem. Tento úkol je klíčový ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Kurtin, Pavel
  Tato bakalářská práce navrhuje počítačovou síť pro administrativní patro budovy v komplexu firmy zabývající se výrobou generátorů. První část práce obsahuje základní informace o instituci, popis budovy, současný stav ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Eškut, Richard
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát vo firme Homegoods s.r.o. Firma sa prevažne špecializuje predajom domácich potrieb. Výsledkom mojej bakalárskej práce je efektívnejšia a bezpečnejšia záloha ...
 • Dopady pandemie koronaviru na ekonomickou situaci vybraného podnikatelského subjektu 

  Strieglerová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na „Dopady pandemie koronaviru na ekonomickou situaci vybraného podnikatelského subjektu“ v letech 2016-2020. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se pandemie koronaviru a ...
 • Podnikatelský záměr – založení fotoateliéru 

  Králová, Linda
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru pro založení Fotoateliéru v Brně. Práce je rozdělena do několika dílčích částí, a to části teoretické, analytické a praktické. Teoretická část se ...
 • Podnikatelský záměr – založení masérského salonu 

  Partyková, Michaela
  Předmětem bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení masérského salonu. Práce se skládá ze tří hlavních částí – teoretické, analytické a praktické. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů z ...
 • Podnikatelský záměr - založení nového podniku 

  Adamcová, Marie
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit realistický podnikatelský plán pro založení nové společnosti. Podnikatelský plán vychází z první - teoretické části, která vychází z vědeckého zázemí, průzkumu trhu, speciálních ...
 • Návrh síťové infrastruktury podniku 

  Přikryl, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro výrobní podnik. První část se věnuje analýze současného stavu podniku, jeho objektu, potřeb, současné sítě a požadavků investora na novou síť. Druhá část shrnuje ...
 • Návrh počítačové sítě pro skladovací prostory 

  Jaroš, Petr
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem nové počítačové sítě pro mešní budovu v rekonstrukci, která bude sloužit jako zázemí pro živnostenskou činnost klienta. Návrh sítě vychází z analýzy současného stavu, požadavků ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Psota, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh funkční počítačové sítě ve vybrané firmě. Analytická část práce se zabývá analýzou stavu původní počítačové sítě a potřebám investora na rozvoj obchodních aktivit firmy. Odsud ...
 • Finanční plán malého podniku 

  Kovačech, Ján
  Bakalářská práce se zabývá návrhem finančního plánu na zřízení mobilního kávového stánku s holandskými palačinkami na Zelném trhu v Brně. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy finančního plánu, návod na sestavení ...