Now showing items 1-20 of 391

 • Aktualizace investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Rybár, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů. Teoretická část specifikuje pojmy a právní úpravu pro fungování fondů kvalifikovaných investorů v České republice a teoretické ...
 • Aktualizace investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Tomek, Adam
  Tato práce je zaměřena na vytvoření návrhu na doplnění portfolia fondu kvalifikovaných investorů o tituly ze segmentu společností vyrábějících polovodiče. V teoretické části práce jsou představeny fondy kvalifikovaných ...
 • Analýza a modelování procesů 

  Zdražil, Jan
  proces, procesní řízení, tým, procesní tým, mapování procesů, modelování procesů
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Proroková, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku První brněnská strojírna Velká Bíteš a. s. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí – teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Vyparinová, Marie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrhy zlepšení ekonomické situace vybraného podniku. Definuje základní pojmy spojené s finanční a statistickou analýzou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Neckař, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o vyhodnocení finančních a účetních dat společnosti XYZ s.r.o. K vyhodnocením těchto dat budou použity jak nástroje finanční analýzy, tak statistické metody, jako jsou například časové řady. U ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Španěl, Roman
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení firmy DEZA, a.s. za využití finanční analýzy a statistických metod. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část popisuje veškeré postupy a metody použité v této ...
 • Analýza SQL databáze a návrh na její zlepšení ve společnosti 

  Josífek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem zlepšení databáze ve společnosti. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou popsána teoretická východiska, která slouží jako podklad pro další části. V druhé ...
 • Analýza systému odměňování a motivace a návrh na jeho změny v restauraci McDonald’s 

  Kozlovskaya, Sofya
  Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti. První část je teoretická rešerše vycházející z odborné literatury, které se zabývají zásadním tématem odměňování zaměstnanců. ...
 • Atributy daňově uznatelných výdajů (nákladů) v judikatuře českých správních soudů 

  Matrasová, Eva
  Tato bakalářská práce analyzuje vybrané judikáty z oblasti uplatňovaných výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které souvisejí s pořízením a správou hmotného majetku. Práce systematizuje ...
 • Bezpečnostní monitoring aplikací v Azure 

  Doležal, Vojtěch
  V této práci jsou spojena dvě velká témata dnešního IT. Bezpečnost a cloud computing je něco, čím se dnes zabývá v podstatě každá firma a jejich důležitost si uvědomují i celé státy. Práce pojednává o monitoringu a bezpečnosti ...
 • Blíží se prosperita či bankrot - Finanční analýza podniku 

  Pospíšil, Radek
  Náplní této bakalářské práce je finanční analýza společnosti Kosyka, s. r. o. za deset po sobě jdoucích účetních období. V teoretické části jsou představeny veškeré potřebné nástroje pro splnění této práce. V praktické ...
 • Business Plan Proposal for a Company 

  Holický, Frederik
  Předmětem této práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti zaměřené na recyklaci pneumatik a jejich zpracování na drť, ze které se tvoří materiály pro stavbu nových silnic a další produkty. Teoretická ...
 • Chování zákazníka v konkrétní oblasti 

  Kudrnová, Marcela
  Práce je zaměřena na chování zákazníka v prostředí kočičích kaváren. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a dále pak faktory, které mohou ovlivnit přístup a chování zákazníka v návaznosti na komunikační mix. Analytická ...
 • Chování zákazníka/spotřebitele v konkrétní oblasti 

  Králová, Blanka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování spotřebitele v oblasti návštěvy saun. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení celé práce. V této části jsou rovněž popsány hlavní faktory, ...
 • Daňová optimalizace formou paušální daně pro OSVČ 

  Matluchová, Laura
  Táto bakalárska práca je zameraná na minimalizáciu daňového zaťaženia formou paušálnej dane pre OSVČ pri stanovenom rozmedzí príjmov za rok 2022. V návrhovej časti práce sú vytvorené 3 modelové príklady, v ktorých sú ...
 • Daňová optimalizace fyzické osoby 

  Billichová, Diana
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob a daňovou optimalizaci těchto příjmů. V práci je popsán postup stanovení základu daně a daňové povinnosti, který je následně aplikován u fiktivního poplatníka ...
 • Daňová optimalizace pořízení nemovitostí v regionu střední Evropy 

  Dostálová, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci pořízení nemovitostí ve střední Evropě, konkrétně v České, Slovenské a Polské republice, a to z pohledu fyzické osoby. Teoretická část zahrnuje přiblížení daňových systémů ...
 • Daňová optimalizace u příjmů z nájmu nemovité věci 

  Zadražilová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na příjmy z nájmu a možnosti daňové optimalizace při holém nájmu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které jsou nezbytné pro řešenou problematiku. Další části se zabývají možnostmi ...
 • Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby 

  Knotek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci daňové povinnosti vybrané fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti daní z příjmů fyzických osob, které jsou potřebné pro výpočet daňové povinnosti, ...